Information till elever och föräldrar

Välkommen till Uppsala kulturskola. Här hittar du viktig information om skolan och våra kurser.

Kursavgift

Så snart en elev är antagen till en kurs och har fått en lektionstid är eleven betalningsskyldig för hela terminen. Se mer information om avgifter under rubriken "avgifter" i högerspalten.

Avanmälan

Avanmälan ska ske i eKulturskola innan nästa termin börjar. När terminen har börjat är antagen elev betalningsskyldig för hela terminen.

eKulturskola

I vår e-tjänst eKulturskola kan du som förälder logga in och se vilka kurser ditt barn deltar i och/eller ansöker till. I eKulturskola kan du också uppdatera dina och ditt barns personuppgifter, till exempel e-postadress och mobiltelefonnummer.

Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter till er så att vi kan nå ut med viktig information, som till exempel inställda lektioner, extra repetitioner inför framträdanden och liknande.
Klicka här för att skapa ett användarkonto eller logga in i eKulturskola 

Inställda lektioner

Information om inställd lektion skickas med sms och/eller e-post till de kontaktuppgifter som finns angivna i eKulturskola. Vi har en garanti på minst 14 lektionstillfällen per termin. Inställda lektioner utöver detta ersätts inte.

Läsår och lovdagar

Uppsala kulturskolas läsår och lovdagar är desamma som i grund- och gymnasieskolan.

Frånvaro från lektion

Om eleven av någon anledning inte kan komma till en lektion ska läraren alltid meddelas. Om du inte kan få tag på läraren så kontakta expeditionen: 018-727 20 87, kulturskolan.expeditionen@uppsala.se

Lektionsgaranti 

Vi har en garanti på minst 14 lektionstillfällen per termin. Ibland ersätter gemensamma lektioner, extra repetitioner, konserter eller andra aktiviteter med anknytning till undervisningen det ordinarie lektionstillfället.

Orkester och ensemblespel

Är du intresserad av att spela i orkester eller ensemble? Tala med din lärare. Det är läraren som avgör när det är dags att börja spela i orkester. Vi förväntar oss att den elev som blir uttagen till orkester- eller ensemblespel medverkar, eftersom det är en viktig del av undervisningen.

Studiematerial

Eleven bekostar själv det studiematerial som behövs.

Koder

På vissa skolor finns kodlås – håll koderna hemliga för utomstående.

Parkering

De besökare till kulturskolans lokaler på Skolgatan 51 som vill parkera hänvisas till Österplan (på andra sidan järnvägen, gångtunnel finns). Det är inte tillåtet att parkera på skolgården.

Uppehåll

Ta kontakt med expeditionen med alla frågor rörande uppehåll från undervisning på Uppsala kulturskola: 018-727 20 87, kulturskolan.expeditionen@uppsala.se

Mer information

För information om avgifter, instrumentuthyrning, garanti och avanmälan se respektive rubrik i högerkolumnen.

Uppdaterad: