Ansök till Uppsala kulturskola

Ansökan till Uppsala kulturskola sker via eKulturskola. 

Ansök här

Alla barn mellan 6 och 20 år som är folkbokförda i Uppsala kommun är välkomna till kommunens kulturskola. När du har anmält ditt barn får du ett ködatum, och utifrån ködatumet får alla barn sedan en plats i tur och ordning. Uppsala kulturskola är en populär verksamhet och vi har kö till de flesta av våra instrument. Vissa ämnen är populärare än andra och har därför längre kö. 

När får jag plats?

Vi tar kontakt när en plats blir ledig. Det sker oftast vid terminsstart men kan också ske mitt under en termin. Du har rätt att tacka nej en gång och fortfarande stå kvar i kön. Andra gången du tackar nej förlorar du din köplats.

Terminsavgift

När du har tackat ja till en plats och har fått schematid är du betalningsskyldig för hela terminen. När du har börjat din undervisning är du inskriven tills du aktivt säger upp platsen. Det innebär att du måste betala terminsavgiften, om du inte har avsagt dig platsen via eKulturskola innan föregående termins slut.

Se aktuella terminsavgifter här

Köplatser

Du kan stå i kö till tre olika kurser samtidigt, men endast spela ett instrument i taget.

Kan jag delta i flera kurser samtidigt?

Du kan endast vara antagen till en instrumentkurs i taget på Uppsala kulturskola (enskild undervisning i sång räknas också som ett instrument). Du kan dock kombinera en instrumentkurs med ett annat ämne (bild, dans eller teater). Observera dock att familjeavgiften endast gäller en kurs per barn. Även kursen musikterapi kan du delta i samtidigt som du är elev i en annan kurs. 

Kör och orkester

Kör och orkester räknas som tilläggsundervisning och är kostnadsfritt om du spelar ett instrument hos oss. Du kan även delta i kör separat. För information om avgift för endast kör se rubriken "avgifter" i högerspalten.

Byta kurs

Du får börja i den kurs du har ansökt till där det först blir en plats ledig, om kursen inte är ditt förstahandsval kan du fortsätta stå kvar i kön till ditt förstahandsval. När du kommer in på ditt förstahandsval stryks ditt andrahandsval. Du kan också ansöka till en annan kurs medan du deltar i en kurs. Byte av kurs sker endast vid terminsskifte.

Ämnen med kortast kötid just nu:

Oboe
Fagott
Nyckelharpa

Kulturskolans expedition

Angus Keay
Skoladministratör
Uppdaterad: