Uppsala kulturskola

Välkommen till Uppsala kulturskola!

Uppsala kulturskola är den kommunala kulturskolan. Vi erbjuder undervisning i bild & form, dans, teater, instrumentalundervisning, sång, kör och orkester för alla barn och ungdomar mellan 6 – 20 år som är folkbokförda i Uppsala kommun. Oavsett vilken grund- eller gymnasieskola du går på kan du delta i vår undervisning, som huvudsakligen sker på den fria tiden.

Vi finns i centrala Uppsala och på ett 40 – tal platser runt om i kommunen. Våra 80 pedagoger är högskoleutbildade och undervisar individuellt och i grupp beroende på ämne, stadium och ålder i nära dialog med eleven för att nå bästa resultat.

Inom ämneskurserna har vi 2500 elevplatser och vi genomför runt 200 föreställningar och konserter om året.

I Stenhagen och i Gottsunda finns vårt El Sistema som är en orkesterskola i årskurs F–4, där man förutom att spela och sjunga tillsammans har familjeträffar och möter professionella musiker från Musik i Uppland regelbundet.  Läs mer om El Sistema

Sedan ett par år tillbaka finns ”Kulturskolan kommer” som genomförs med medel från Kulturrådet. Projektet innehåller många olika delar och uttryck. Huvudinriktningen är besök i skolor under ett par veckor med musik och sång och en avslutande föreställning tillsammans. Hittills har vi på detta sätt nått över 2000 elever inom grundskolan.  

Vi hoppas att du ska trivas och vara kvar länge hos oss. Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter eller frågor.

Bo Frick
kulturskolechef/rektor