Uppsala kulturskola

Välkommen till Uppsala kulturskola!

Uppsala kulturskola är den kommunala kulturskolan. Vi erbjuder undervisning i bild & form, dans, musik (instrumentalundervisning, kör och orkester) och teater. Oavsett vilken grund- eller gymnasieskola du går på kan du delta i vår undervisning, som huvudsakligen sker på den fria tiden.

Vi finns i centrala Uppsala och på närmare 40 platser runt om i kommunen. Våra närmare 70 pedagoger är högskoleutbildade och undervisar individuellt och i grupp beroende på ämne, stadium och ålder i nära dialog med eleven för att nå bästa resultat.

Vi har cirka 2500 elevplatser inom ämneskurserna och genomför runt 200 föreställningar och konserter om året.

I Stenhagen och från i höst även i Gottsunda finns vårt El Sistema, en orkesterskola i årskurs F–3, där man förutom att spela och sjunga tillsammans har familjeträffar och möter professionella musiker från Musik i Uppland regelbundet. Läs mer om El Sistema

Från 2017 erbjuder vi ”Kulturskolan kommer” till grundskolorna, ett projekt som genomförs med medel från Kulturrådet. Projektet innehåller många olika delar och uttryck. Huvudinriktningen är att vi besöker skolor under några veckor och spelar och sjunger med eleverna, våra lärare ger skolkonserter och vi möter elever genom dans och teater. Hittills har vi på detta sätt nått över 2000 elever inom grundskolan.  

Vi sänker nu avgifterna. Läs mer om aktuella avgifter via denna länk.

Vi hoppas att du ska trivas och vara kvar länge hos oss. Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter eller frågor.

Bo Frick
kulturskolechef/rektor