Uppsala kulturskola

Uppsala kulturskola är en kommunal kulturskola, som erbjuder undervisning i musik, dans och teater på barns och ungdomars fria tid. Oavsett vilken grund- eller gymnasieskola du går på kan du delta i vår undervisning på fritiden.

Undervisningen är avgiftsbelagd. Läs mer om aktuella avgifter via denna länk.

Uppsala kulturskola, som fram till hösten 2016 hette Uppsala musikskola, har sedan 1956 erbjudit högkvalitativ undervisning i både centrala Uppsala och på över 30 platser runt om i kommunen. Vi har nu en bra bit över 2 000 elever och genomför runt 200 konserter och uppvisningar om året.

Våra närmare 70 pedagoger är högskoleutbildade och undervisar individuellt och i olika gruppformer beroende på ämne, stadium och ålder i nära dialog med eleven för att nå bästa resultat.

I Stenhagen finns vårt El Sistema, en orkesterskola i årskurs F–2, där man förutom att spela och sjunga tillsammans har familjeträffar varje vecka och möter professionella musiker från Musik i Uppland regelbundet.

Från 2017 erbjuder vi ”Kulturskolan kommer” till grundskolorna, ett projekt som genomförs med medel från Kulturrådet. Projektet innehåller många olika delar och uttryck, vi kommer på besök till skolor under några veckor och spelar och sjunger med eleverna, våra lärare ger skolkonserter och vi möter även SPRINT-elever i dans- och teaterprojekt.

Vi hoppas att du ska trivas och vara kvar länge hos oss. Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter eller frågor.

Bo Frick
kulturskolechef/rektor

Mer information

Bo Frick
Kulturskolechef
18 januari 2017