Ledning och administration

Kulturskolechef

Ella-Kari Norberg

Biträdande kulturskolechef

Åsa Grentzelius

Enhetschef

Johan Eklind

Verksamhetsledare El Sistema

Dorota Wrzosek-Frick

Skoladministratör

Angus Keay

Skoladministratör

Fredrik Ström

Skoladministratör

Martin Tell

Vaktmästare

Kurt Nilsson

Niklas Johansson

Institutionstekniker

Utvecklingsledare Barnkultur

Karin Sundequist

Kultursekreterare Barnkultur (vikarie)

Agneta Hansson
Uppdaterad: