Kontakt

Kulturskolans expedition

018-727 20 87
kulturskolan.expeditionen@uppsala.se
Skolgatan 51
753 32 Uppsala

Öppettider: vardagar kl. 08.00–12.00

22 januari 2016