Kontakt

Uppsala kulturskolas personal.

Uppsala kulturskolas expedition

018-727 20 87
kulturskolan.expeditionen@uppsala.se
Skolgatan 51
753 32 Uppsala

Öppettider: vardagar kl. 08.00–16.00

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt