Uppsala ungdomsjazzfestival

Plats: Kulturhuset Grand

26 maj

27 maj

Välkommen till Uppsala ungdomsjazzfestival! Festivalen av och för ungdomar, anordnad av Uppsala ungdomsjazzförening. 

Fritt inträde.

För mer information, se grand.uppsala.se.

Uppsala kulturskolas festivalvecka
22–29 maj