Öppet hus

Plats: Skolgatan 51 och Nannaskolan

14 mars

Tid: 13:00 – 15:00

Fyll din fritid med något meningsfullt. Kom och prova på alla våra ämnen!