Konsert med Svalorna

Plats: Nannaskolans aula

27 maj

Tid: 14:30 – 15:00

Välkommen på konsert med kören Svalorna!

Fritt inträde.

Uppsala kulturskolas festivalvecka
22–29 maj