FMT-metodens hälsofrämjande program

Trummor används i Funktionsinriktad musikterapi.

FMT är ett ickeverbalt funktionsinriktat utvecklingsfrämjande program för naturlig utveckling, som endast ges individuellt. Individen erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler, och respons ges via specialkomponerade melodier på ett akustiskt piano. Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för det funktionsinriktade utvecklingsfrämjande programmet är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.

FMT bidrar till kulturnämndens verksamhetsplan i Uppsala kommun när det gäller det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, utvecklandet av aktiviteter för att stärka individen och minska social oro samt ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det går att anmäla sig till FMT från 6 års ålder. Du kan gå på FMT samtidigt som du är elev i ett annat ämne.

Anmälan är tillfälligt stängd.
Höstens kursplatser släpps 30 maj kl 18.00.

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Uppdaterad: