Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att söka till en högskole- eller folkhögskoleutbildning (eller liknande) i musik. Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast i årskurs 1 på gymnasiet.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning (1–2 valfria stycken) och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 30 minuter/vecka.
  • Gemensam lektion: 60 minuter/6 tillfällen per läsår.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas körer är obligatoriskt för sångare. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Undervisning i biinstrument kan erbjudas vid behov.
  • Om eleven önskar, får den ett intyg efter avslutad utbildning.


Senaste datum för ansökan till UKAP 2022–2023 är fredag 29 april 2022. Skriv ut och fyll i denna blankett (PDF, 676 KB) och lämna den till kulturskolans expedition, alternativt posta den till Uppsala kulturskola, Skolgatan 51, 753 32 Uppsala. Provspelning/intervju äger rum lördag 11 juni 2022.

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Mer information

Martin Tell
Skoladministratör
Uppdaterad: