Bild & form

Penslar

Från hösten 2018 erbjuder Uppsala kulturskola ämnet bild & form i samarbete med Uppsala konstmuseum. Ålder: 7-20 år.

Inom ämnet bild och form lär du dig teckna, måla, skulptera och experimentera med nya media. Du utvecklar ditt seende, din iakttagelseförmåga och din materialkännedom för att gestalta dina egna idéer.

Undervisningen sker i Uppsala konstmuseums lokaler.

Varje lektion börjar vi med konstmuseets utställningar eller studerar konstverk från museets samlingar. Terminen avslutas med en gemensam utställning i Studio 4 på konstmuseet.

Ansök här

Uppdaterad: