Kontakt

Expeditionen
Sara Nylund Wass
Skolgatan 51
753 32 Uppsala

Expeditionen är öppen måndag–fredag
kl. 08.00–12.00.

Övrig tid är du välkommen att mejla till oss.

          Länk till Kubik.     Länk till Investors in People.